REGULAMIN FORUM

Dyskusje na temat forum. Problemy techniczne, zmiany, sugestie, regulamin.

Moderator: Łukasz

matik
Przyjaciel TVNFakty.pl
Przyjaciel TVNFakty.pl
Posty: 5702
Rejestracja: piątek 27 sie 2010, 21:00

REGULAMIN FORUM

Post autor: matik »

REGULAMIN FORUM SERWISU TVNFAKTY.PL
Zanim zaczniesz pisać na forum, zapoznaj się z poniższym regulaminem.

Słowo wstępu
Forum służy do prowadzenia dyskusji, wyrażania własnej opinii i wymiany poglądów. Jedynym warunkiem uczestniczenia w dyskusjach na forum jest akceptacja poniższego regulaminu i zarejestrowanie się. Przy rejestracji wymagane jest podanie loginu jaki będzie obowiązywać na forum i prawdziwego adresu e-mail, na który jest wysyłany link aktywacyjny.

§1
DEFINICJE, INFORMACJE OGÓLNE

1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a) Administrator – osoba zarządzająca Forum;
b) Moderator – osoba zajmująca się moderowaniem dyskusji, opieką nad wypełnianiem regulaminu oraz jego wykonywaniem;
c) Użytkownik – osoba korzystająca z Forum;
d) Forum – oparta na systemie „phpBB” usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikowi wypowiedzi;
e) Post – jednorazowa wypowiedź użytkownika w formie tekstowej, która może zostać wzbogacona o środki multimedialne;
f) Konto – narzędzie umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Forum;
g) Prywatna wiadomość – moduł umożliwiające kontakt pomiędzy Użytkownikami za pomocą Forum;
h) Regulamin – niniejszy dokument;
i) Właściciel – Studio Pianeta Łukasz Ropczyński z siedzibą w Jaśle przy ul. Lwowskiej 49E/11, 38-200 Jasło. NIP wydawcy: 685-217-61-12;
j) Awatar – obiekt graficzny przypisany Użytkownikowi;
k) Sygnatura – miejsce na osobistą prezentację Użytkownika;
l) ban tymczasowy - blokada dostępu do forum z góry ustalonym okresem blokady;
ł) ban stały - stała blokada dostępu do forum na czas nieoznaczony.

2. Warunkiem korzystania z Forum jest posiadanie dowolnego urządzenia dostępem do Internetu:
a) Możliwość pełnego korzystania z Forum możliwe jest jedynie po dobrowolnym założeniu Konta Użytkownika;
b) Założenie Konta musi zostać potwierdzone przez Użytkownika poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji;
c) Założenie Konta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie Właścicielowi Forum danych osobowych niezbędnych do prowadzenia Forum (login, adres e-mail);
d) Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez zgody i wiedzy Użytkownika;
e) Użytkownik Forum może posiadać tylko jedno założone Konto pod rygorem zablokowania dostępu do Forum i usunięcia wszystkich używanych Kont;
f) Korzystanie z Forum jest bezpłatne, a Użytkownicy, Moderatorzy oraz Administratorzy nie posiadają obowiązku jego utrzymywania.

3. Zabrania się użytkownikowi przesyłania za pomocą Forum treści bezprawnych:
a) Wszelkie treści na Forum publikowane są przez Użytkowników wyłącznie na ich własną odpowiedzialność, a w przypadku działań na szkodę osób trzecich to Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej;
b) Właściciel, Administrator lub Moderator nie ponoszą odpowiedzialności za publikowane przez Użytkowników treści;
c) Administrator lub Moderator ma prawo do wszelkich działań mających na celu zaniechanie rozpowszechniania treści niezgodnych z prawem lub Regulaminem;
d) Treści bezprawne, o których istnieniu Administrator bądź Moderator uzyska wiarygodną wiadomość będą usuwane niezwłocznie i bez wcześniejszego ostrzeżenia;
e) Zespół administracyjny zastrzega możliwość ograniczenia wybranych funkcji forum użytkownikom niestosującym się do regulaminu.

4. Usunięcie założonego Konta Użytkownika jest możliwe po uprzednim kontakcie z Administratorem lub Moderatorem za pomocą Prywatnych Wiadomości lub w przypadku braku dostępu do tej funkcji - w temacie "Aktualne sprawy forum" na podforum (tvnfakty.pl ‹ Forum - tvnfakty.pl/forum):
a) Po usunięciu założonego Konta z Forum usuwane są wszelkie dane osobowe Użytkownika;
b) Użytkownik wyraża zgodę na pozostawienie Postów po usunięciu Konta;
c) Użytkownik ma prawo wnieść prośbę o usunięcie Postów zawierających dane osobowe, dzięki którym możliwa jest identyfikacja Użytkownika.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy innych ustaw:
a) Organem władnym do podejmowania wiążącej i ostatecznej decyzji jest w takim przypadku Administrator bądź Moderator Forum.

§2
KORZYSTANIE Z FORUM

1. Podczas korzystania z Forum należy przestrzegać zasad Netykiety, Regulaminu jak i ogólnie przyjętych norm społecznych.

2. Nowe wątki Użytkownik zakłada tylko we właściwych działach tematycznych:
a) Tytuł zakładanego wątku powinien jednoznacznie określać jego zawartość.

3. Korzystając z Forum nie można:
a) Zamieszczać treści wulgarnych, obscenicznych, obraźliwych (również w postaci skrótów), naruszać dóbr osobistych, obrażać uczuć religijnych, ośmieszać innych osób lub instytucji, naruszać zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów. Wylewanie wiadra pomyj nie równa się z konstruktywną krytyką;
b) Namawiać do czynów niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem;
c) Publikować treści bezpośrednio lub pośrednio godzących lub mogących potencjalnie godzić w prawa autorskie;
d) Publikować danych osobowych innych niż własne, w szczególności danych teleadresowych;
e) Prowadzić w jakiejkolwiek formie kampanii reklamowych i tym podobnych bez zgody Administratora Forum, zarówno na forum jak i poprzez system prywatnych wiadomości;
f) Wdawać się w prywatne spory lub je prowokować. W skrajnych przypadkach po wywołaniu sporu ukarani zostaną wszyscy uczestnicy;
g) Powtarzać ciągle tego samego lub pisania pojedynczych wyrazów. Jeśli masz niewiele do powiedzenia, to najlepiej nie pisz nic;
h) Pisać mało wnoszących postów typu „Tak”, „Nie”, „Zgadzam się”. W wyjątkowych przypadkach ten punkt może zostać zignorowany, jeśli wymaga tego dyskusja w danym temacie;
i) Zakładać wątków o tematyce podobnej do już istniejących lub zamkniętych - przed założeniem wątku zaleca się sprawdzenie, czy takowy nie został już założony;
j) Publikować postów niezwiązanych z tematem wątku (tzw. off-topic), niewnoszących niczego do dyskusji lub niepopartych argumentami, lub też będącymi spamem;
k) Publikować dwóch kolejnych Postów w tym samym wątku w odstępie mniejszym niż 6 godzin. W celu modyfikacji treści Posta należy korzystać z
funkcji "Zmień";
l) Cytować całości ostatniego Posta w danym wątku. Cytowanie jest wskazane przy odwołaniu się do części innego Postu oraz konieczne w przypadku odwołania się do treści ze źródła z poza Forum wraz ze wskazaniem źródła oraz własnym komentarzem;
ł) Publikować kilku takich samych wypowiedzi w różnych tematach lub działach Forum;
m) Używać Awatarów podobnych do Awatarów innych Użytkowników Forum bez uzyskania ich zgody;
n) Używać Loginów podobnych do Loginów innych Użytkowników Forum;
o) Umieszczać w Awatarach, Sygnaturach oraz Postach grafik zawierających wizerunki innych osób lub logotypy, w szczególności zmodyfikowane w sposób mogący działać na szkodę osób prywatnych Forum lub firm/instytucji;
p) Działać na szkodę forum, innych użytkowników lub osób publicznych (przykładowo publikując fałszywe informacje).

4. Obowiązkiem Użytkownika jest dbanie o poziom wypowiedzi na forum:
a) Pisząc Posty, Użytkownik powinien stosować zasady polskiej gramatyki i ortografii;
b) Niedopuszczalne jest pisanie pokemonowym stylem i czcionką (mAsH jUsh itp.) jak i CAPS LOCKIEM;
c) Zwracając się do innych Użytkowników należy robić to z szacunkiem (bez zbędnych negatywnych emocji).

5. Użytkownik powinien unikać stosowania bez wyraźnej potrzeby kolorowej czcionki, zmiany jej wielkości oraz pisania całych partii tekstu wielkimi literami, czy też pogrubieniem. Kolory czerwony jest zarezerwowany dla Moderatorów i Administracji w celu dodawania uwag do wypowiedzi przy edycji, o ile zachodzi taka potrzeba.

6. Użytkownicy forum mają możliwość zamieszczania treści multimedialnych:
a) W Awatarach minimalny dopuszczalny rozmiar to 20x20 pikseli (szer x wys), a maksymalny dopuszczalny rozmiar to 110x110 pikseli (szer x wys) - rozmiar pliku nie może przekroczyć 39kB;
b) W Sygnaturach maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku graficznego to 500x100 pikseli;
c) Sygnatura nie powinna przekraczać 2 linii (grafika liczona jest jako 2 linie) rozmiaru standardowego lub 3 linii rozmiaru pomniejszonego w stosunku do rozmiaru standardowego - ilość tekstu nie może przekraczać 250 znaków;
d) Grafiki wykonane w technologii Flash nie mogą automatycznie wydawać z siebie dźwięków;
e) Wszelkie publikowane grafiki należy umieszczać na serwerach zewnętrznych.

7. Rangi Użytkownika są nadawane wg ilości opublikowanych Postów. Administratorzy i Moderatorzy mogą na zasadzie wyróżnienia przyznać określoną rangę specjalną danej osobie, bez względu na ilość opublikowanych przez nią Postów.

8. Użytkownik posiada możliwość zmiany lub usunięcia swojego posta w określonym przez Regulamin forum czasie:
a) "edycja wiadomości" - w ciągu 60 minut od momentu publikacji
b) "usunięcie wiadomości" - w ciągu 5 minut od momentu publikacji.

§3
PRZEPISY PORZĄDKOWE


1. Użytkownicy sprawujący funkcję Moderatora są wyróżnieni stosowną rangą jak i funkcjami moderatorskimi:
a) Moderator ma prawo edytować treść i tytuł Posta, przenosić Posty, zamykać wątki, zarządzać raportami, przyznawać ostrzeżenia i blokady kont zgodnie z Regulaminem;
b) Wobec Użytkowników naruszających postanowienia Regulaminu Administratorzy lub Moderatorzy mogą w zależności od rodzaju i rangi przewinienia zastosować pouczenie, przyznanie ostrzeżenia, czasową lub stałą blokadę Konta (tzw. ban), usunięcie Konta, czasową lub stałą blokadę IP, łącznie z powiadomieniem dostawcy Internetu o naruszeniach dokonywanych przez Użytkownika.

2. Decyzje i działania Administratorów oraz Moderatorów nie powinny być w żadnej formie komentowane na Forum. Ewentualne zastrzeżenia i uwagi należy kierować do nich bezpośrednio przez moduł Prywatnych Wiadomości lub w przypadku nowych użytkowników bez dostępu do Prywatnych Wiadomości zezwala się na publiczne kierowanie uwag w temacie "Aktualne sprawy forum" na podforum (tvnfakty.pl ‹ Forum - tvnfakty.pl/forum):
a) Od decyzji o nałożeniu kary można się odwoływać bezpośrednio (poprzez moduł Prywatnych Wiadomości lub na maila) do Moderatora, który nałożył karę, odpowiednio uzasadniając swoje racje.

3. Konta z zerową ilością wypowiedzi i długim okresem czasu od daty ostatniej wizyty lub Konto, którego Użytkownik nie aktywował mogą być usuwane bez wcześniejszej zapowiedzi. Konta z zerową ilością wypowiedzi, ale aktywne i logujące się na bieżąco nie będą usuwane.

4. Za niestosowanie się do zasad Regulaminu, użytkownik może otrzymać ostrzeżenie lub może zostać zablokowany dostęp do forum:
a) Ostrzeżenie ważne jest przez okres 90 dni - po tym czasie wygasa. Dotyczy to tylko sytuacji kiedy użytkownik ma mniej niż 3 ostrzeżenia;
b) Uzbieranie 3 ostrzeżeń równoznaczne jest z zablokowaniem dostępu do forum na okres 14 dni;
c) W przypadku Użytkowników którzy mieli już tymczasowo zablokowany dostęp do forum, może zostać nałożona stała blokada na czas nieoznaczony;
d) Stała blokada dotyczy również nowych użytkowników rejestrujących się dla celów reklamowych bądź stalkingu;
e) Użytkownikom, którzy są uciążliwi dla innych Użytkowników i zasypują inne osoby Prywatnymi Wiadomościami w sytuacji jeśli dana osoba tego sobie nie życzy, istnieje możliwość zablokowania dostępu do modułu Prywatnych Wiadomości.

§4
POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES


Informacje ogólne

Operatorem Serwisu http://www.tvnfakty.pl jest Studio Pianeta Łukasz Ropczyński z siedzibą w Jaśle przy ul. Lwowskiej 49E/11. NIP wydawcy: 685-217-61-12.
Serwis internetowy http://www.tvnfakty.pl został założony w grudniu 2001 r. i jest redagowany przez Fanów i Sympatyków Telewizji TVN. Dochody z reklam zamieszczanych w serwisie przeznaczane są m.in. na dalszy rozwój serwisu, utrzymanie serwerów i pracę programistów, grafików oraz osób zaangażowanych w tworzenie serwisu.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
- poprzez dobrowolnie wprowadzane informacje na forum dyskusyjnym;
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka);
- poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www;
Operatorem hostingu jest firma NetArt Spółka Akcyjna S.K.A. z Krakowa. Udostępnia ona wydawcy Serwisu tvnfakty.pl narzędzia pozwalające na monitorowanie pracy strony i zachowań użytkowników (m.in. poprzez logi serwera i statystyki odwiedzin).

Informacje w formularzach


Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika:
- podczas rejestracji i w czasie korzystanie z forum dyskusyjnego
- podczas zapisywania się lub wypisywania z newslettera
- podczas komentowania artykułów zamieszczonych w Serwisie
- podczas głosowania w sondzie Serwisu

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP itp.)
Dane w formularzu komentarzy pod poszczególnymi wiadomościami i w formularzach forum dyskusyjnego publikowane są natychmiast na stronie lub na forum. Nie są jednak publikowane nazwiska, a numer IP użytkowników widoczne są tylko przed moderatorów i administratorów serwisu.
Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu prowadzenia dyskusji na forum lub prowadzenia dyskusji w komentarzach pod wiadomościami.

Informacja o plikach cookies


Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące (na przykład reklamodawcy lub dostawcy systemu statystyk).
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- w celu zapamiętania ustawień użytkownika na forum dyskusyjnym (m.in. powiadomień o nowych postach i innych funkcji forum);
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Dane zapisywane w warstwie serwerowej (za pomocą narzędzi dostarczanych przez administratora serwera) wykorzystywane są najczęściej w przypadku włamania na serwer lub celowego uszkodzenia strony. Wówczas na podstawie takich danych policja jest wstanie ustalić sprawcę włamania na serwer.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
- czas nadejścia zapytania;
- czas wysłania odpowiedzi;
- nazwę stacji klienta;
- identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
- informacje o przeglądarce użytkownika;
- informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Na wniosek policji, prokuratury i innych organów ścigania oraz organów upoważnionych, właściciel Serwisu zastrzega możliwość przekazania danych numeru IP użytkowników korzystających z forum dyskusyjnego w serwisie lub korzystających z możliwości komentowania wiadomości i artykułów w serwisie.


§5
PRZEPISY KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Administracja Forum zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie Forum, które obowiązują ze skutkiem natychmiastowym.
3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

Regulamin w obecnej formie obowiązuję od 5 marca 2021 r.


Osoby sprawujące funkcje porządkowe na forum:
*Łukasz - właściciel, administrator, moderator
Kontakt tylko poprzez e-mail: redakcja@tvnfakty.pl

Aktualny podział rang na forum zależny od ilości napisanych postów:
Obrazek | *minimalna ilość postów: 0 :arrow: Nowicjusz
Obrazek | *minimalna ilość postów: 50 :arrow: Początkujący
Obrazek | *minimalna ilość postów: 150 :arrow: Czasem tu wpada
Obrazek | *minimalna ilość postów: 500 :arrow: Bywalec
Obrazek | *minimalna ilość postów: 1000 :arrow: Stały bywalec
Obrazek | *minimalna ilość postów: 2000 :arrow: Fan Forum
Obrazek | *minimalna ilość postów: 4000 :arrow: Fanatyk :)
Obrazek | *minimalna ilość postów: 7000 :arrow: Guru
Obrazek | *minimalna ilość postów: 8500 :arrow: Wielki Guru
Obrazek | *minimalna ilość postów: 10000 :arrow: Przyjaciel forum
Obrazek | *minimalna ilość postów: 12500 :arrow: Wielki przyjaciel forum
Obrazek | *minimalna ilość postów: 15000 :arrow: Miłośnik TVN
Obrazek | *minimalna ilość postów: 17500 :arrow: Najwierniejszy fan TVN

Rangi specjalne:
Obrazek | *Administrator
Obrazek | *Moderator
Obrazek | *Zbanowany
matik
Przyjaciel TVNFakty.pl
Przyjaciel TVNFakty.pl
Posty: 5702
Rejestracja: piątek 27 sie 2010, 21:00

Re: REGULAMIN FORUM

Post autor: matik »

Powyżej drobna aktualizacja - polecam w szczególności zapis §2 podpunkt 3c ;)
Łukasz
Administrator
Administrator
Posty: 3036
Rejestracja: piątek 07 maja 2004, 15:37
Kontakt:

Re: REGULAMIN FORUM

Post autor: Łukasz »

Dziś zaktualizowane zostały rangi na forum.
tvnfakty.pl | Włochy: Rzym
Zablokowany

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości